Wymiana handlowa między Egiptem a innymi krajami

Wymiana handlowa między Egiptem a innymi krajami

Średnie Państwo kształtujące się około 2133 i ok. 1786 p.n.e. zaowocowało w pozytywne zmiany, jakie nastąpiły po Pierwszym Okresie Przejściowym Egiptu. Obejmujący wówczas władzę Mentuhotep II jako faraon XI dynastii z Teb zjednoczył obie części tej malowniczej krainy. Okres Średniego Państwa przejawiał się wystąpieniem drugiej katarakty. Po śmierci Mentuhotepa II panowanie nad Egiptem przejął Amenemhat I, który po raz klejny przywrócił Memfis jako stolicę państwa. Czasy sprawowania władzy przez dynastię XII Egipcjanie uznawali za epokę klasyczną, my również możemy tak powiedzieć.Faraonowie XII dynastii skolonizowali Nubię do drugiej katarakty, zaś w celu pozyskania dla Egiptu kopalń miedzi i turkusów na Synaju, zlokalizowali tam swoje posterunki, gdzie stacjonowali żołnierze. Faraon Senuseret III (Sesostris) z XII dynastii wyniósł potęgę Egiptu na skalę międzynarodową głównie poprzez podboje na obszary Nubii aż po samo południe do drugiej katarakty a także wyprawę do Palestyny, gdzie Egipt miał swoje wpływy w związku złożami istotnych dla kraju surowców. Przeprowadzone reformy wewnątrz państwa pozwoliły na umocnienie najważniejszej władzy i zmniejszenie praw gubernatorów w prowincjach.W okresie Średniego Państwa handel zagraniczny z Mezopotamią, Cyprem i Kretą rozwijał się w sposób bardzo efektywny, co sprzyjało warunkom wzajemnej współpracy. Wówczas na Krecie rzecznikiem egipskim był mianowany Byblos we własnej osobie, gdzie miejscowa ludność edukowała się w sferze pisma hieroglificznego. W literaturze i sztuce również nastąpił ogromny przełom epoki klasycznej, gdzie posługiwano się językiem średnioegipskim, czyli głównym językiem utworów religijnych a także oficjalnych pism królewskich. W czasie Średniego Państwa Egipt wyraźnie ewoluował jako kraj kultu religijnego, artystycznego czy politycznego, to wszystko dzięki przejęciu władzy przez odpowiedniego człowieka, szkoda tylko, że nie obeszło się bez podbicia sąsiedniego kraju.