Stolica Starożytnego Egiptu

Stolica Starożytnego Egiptu

Miasto uległo zniszczeniu i obecnie po jednym z największych ośrodków świata starożytnego pozostały tylko ruiny i piach. Memfis, położone około 20 kilometrów od obecnej stolicy Egiptu, w epoce Starego Państwa Egipskiego samo nosiło ten zaszczytny tytuł. Arabowie w VI wieku jednak stolicę przenieśli do Starego Kairu, zaś samo Memfis zaczęło upadać, gdy oficjalną religią za czasów Cesarstwa Rzymskiego stało się chrześcijaństwo. Zgodnie z zapiskami historyka greckiego Herodota, Memfis wzniesione zostało przez Menesa, władcę, którego uważa się za ojca, który zjednoczył Egipt Górny i Dolny. Nazwa miasta odpowiada nazwie jednej z tamtejszych piramid. I choć obecnie miasto to jedynie pozostałości świątyń, wielkie kamienne posągi faraona Ramzesa oraz sfinks, badania archeologiczne i zapiski historyczne wykazują, jak świetlaną przeszłość miało to miasto. Główną budowlą Memfis byłą Świątynia poświęcona Ptahowi, obok której znajdowały się różne inne, o mniejszym znaczeniu świątynie, nekropole, oraz królewski pałac jednego z faraonów. Znaczenie miasta podkreśla fakt, że to właśnie pomiędzy Memfis a współczesnym Kairem znajdują się wszystkie najważniejsze zabytki kultury starożytnej w Egipcie, czyli Sakkara, nekropola w Abusir z licznymi mniejszymi piramidami, oraz wielkie piramidy z Gizie wraz ze Sfinksem.