Starożytna egipska cywilizacja

Starożytna egipska cywilizacja

Jeszcze zanim antyczna Grecja, czy wielkie Imperium Rzymskie dostały swoje szanse rozwoju i zaistnienia na kartach historii, na Czarnym Lądzie zakwitł kwiat jednej z pierwszych wielkich cywilizacji. Już około 6000 lat przed naszą erą nad Nilem zaczęła się rozwijać historia Starożytnego Egiptu. Przed ponad 3500 lat cywilizacja ta dokonała niesamowitych osiągnięć zarówno na polu kulturowym, jak i politycznym, technicznym, naukowym i religijnym. Mimo niesprzyjającego klimatu pustyni, użyźniający okoliczne tereny dzięki wylewom Nil pozwolił na wykształcenie się rolnictwa, które stanowiło podstawę życia tamtejszych mieszkańców. Najdłuższa rzeka świata pozwalała również na transport z południowych krańców państwa aż do Morza Śródziemnego różnego rodzaju materiałów, co sprzyjało rozwojowi handlu. Państwo Starożytnego Egiptu kierowane było przez wielkich władców, uważanych za wcielenia najwyższego boga Re, faraonów. Jednak historia ta nie byłaby znana współczesnym, gdyby nie pismo Egipcjan, tak zwane pismo hieroglificzne nie ostało się do naszych czasów, co więcej, nie zostało odczytane. Dopiero na początku XIX wieku udało się je odszyfrować, dzięki czemu pojawiła się okazja, by poznać wielką kulturę, której osiągnięcia pozwoliły nie tylko na zapisanie się na kartach historii, ale również na powstanie innych państw.