Bóstwa czczone przez Egipcjan

Bóstwa czczone przez Egipcjan

Kult powszechny pozostałych bogów Egiptu przejawiał się obecnością bóstw odpowiedzialnych za konkretne zjawisko natury, sferę polityczną, ekonomiczną czy zupełnie inną. Klasycznym przykładem był Anubis przedstawiany w postaci ludzkiej ze zwierzęcą głową w bóg zmarłych. Jako strażnik cmentarzy Egiptu i patron mumifikacji dbał o to, aby złożone zwłoki zmarłego nie zostały zbezczeszczone i nikt nie zakłócał panującego wokół niego spokoju. Bogini Bastet jako uosobienie piękna miłości i prawidłowej równowagi zachowanej w zaciszu domowym. Życie zgodnie z jej wolą gwarantowało obfite plony dla danego gospodarstwa domowego, w którym koty żyjące z tym środowisku były otoczone jej opieką. Bóstwo Cherpi było odpowiedzialne za właściwą szybkość przesuwającej się satelity słonecznej. Z kolei pradawny bóg górnego Nilu zwany Chnum był uważany za twórcę człowieka, czego przekonanie wywodzi się z posiadanego przez niego koła garncarskiego, na którym lepił istoty ludzkie. Tym samym dawał początek i egzystencji na ziemi. Bogini Hatior traktowana jako osoba niebiańska dla której miłość połączona z radością ma szczególne znaczenie. Naszą uwagę przywiązuje także czczony w państwie Egiptu opiekun faraonów powołanych do władzy, którzy oddawali wielką cześć. Jako bóstwo nieba stal się ucieleśnieniem zjawisk zachodzących na sklepieniu niebieskim. Pozostaje nam jeszcze Chonsu jako bóg Księżyca i syn Amona oraz Mut tworzył z rodzicami bardzo ważną triadę bóstw oddających swój hołd naturalnej satelicie Ziemi. Moglibyśmy wymieniać również innych istotnych dla mieszkańców państwa Egiptu bogów, którym oddawano cześć, toteż zauważmy fakt, że każdy z nich miał swoją wyznaczoną rolę.