Skąd pojawienie się mumii?

Skąd pojawienie się mumii?

Jak wiadomo Egipt to jeden z krajów, w których dość przesadnie ludzie angażują się w sprawy religijne. Ich wyznania są w ich życiu czymś bardzo szczególnym i przestrzegają zasad swoich religii znacznie bardziej niż my katolicy. Taki obrót sprawy ma dużo wspólnego z czasami średniowiecznymi, kiedy to wierzono w bogów, którzy sprawowali pieczę nad ludźmi. Także władcy byli nadrzędni dla populacji, w średniowieczu nosili oni nazwę faraonów. Egipcjanie uważali, że duch człowieka jest żywy do póki jego powłoka ziemska istnieje. To właśnie stąd wzięły się przeróżne sposoby na konserwację ciała zmarłych. Balsamowanie faraonów oraz umieszczanie ich w specjalnie wybudowanych uprzednio piramidach było swego rodzaju tradycją. Ciała były także pokrywane dużą ilością bandaży, aby insekty nie uszkodziły ciała. Na to natomiast nakładane były maski z licznymi złoceniami oraz drogocennymi kamieniami. Chodź w dzisiejszych czasach Egipcjanie nie odprawiają takich kultów to dla nas wszystkich mumia jest charakterystycznym zjawiskiem dla tego kraju. Choć uważa się, iż od starożytności postęp w nauce oraz technice uległ znacznemu polepszeniu to niektórym ich zasługom naprawdę warto się pokłonić. Czy niezastanawiające jest, że tak zakonserwowane ciała nieboszczyków były w stanie przetrwać do dnia dzisiejszego?