Przemysł w Egipcie

Przemysł w Egipcie

Każdy kraj ma swoją mocną stronę, jeżeli chodzi o przemysł. Nie ukrywając jest to po prostu największe źródło utrzymania, jakie możemy sobie zapewnić. Również Egipt jest państwem o bardzo dobrze rozwiniętej gospodarce. To, czym szczególnie odznacza się tamtejsza ludność to przemysł chemiczny. Odzież, tworzywa sztuczne czy też środki farmaceutyczne są jedną z najmocniejszych stron. Oczywiście nie stanowią one jedynej gałęzi przemysłu w Egipcie. Jest to także kraj, który z góry został obdarzony minerałami. Dzięki postępowi w obecnym czasie wiemy jak z nich korzystać i przynoszą one naprawdę wielkie zyski. Na Czarnym Lądzie przede wszystkim zauważalne są spore złoża ropy naftowej, rudy żelaza oraz manganu. Egipt jest także państwem, które samodzielnie jest w stanie zaopatrywać się w gaz ziemny, ponieważ złoża są ukryte w pobliżu Nilu. Choć na świecie nie znamy egipskich marek samochodowych lub też są one przez nas rzadziej używane nie oznacza to wcale, iż tamtejsze społeczeństwo nie posiada swoich koncernów motoryzacyjnych. Uwadze nie może także umknąć przemysł przetwórczy, który znacznie się rozwinął w pobliżu delty Nilu. Zakłady metalurgiczne są jednym z największych miejsc dochodowych dla Egiptu. Kanał Sueski, który jest częścią kraju umożliwiającą transport surowców drogą morską.