Przemysł Egiptu ważnym elementem gospodarki

Przemysł Egiptu ważnym elementem gospodarki

Przemysł w Egipcie jest dobrze rozwinięty, pomimo że to turystyka wiedzie prym w zapewnianiu miejsc pracy ludziom i dochodu gospodarczego rządzącym. Najlepiej rozwiniętą dziedziną przemysłu jest dział związany z chemią, między innymi produkcja nawozów sztucznych, która jest nie tylko ważna dla rodzimych rolników, ale również przetwórstwo te jest częstym towarem eksportowym. Jednak przemysł chemiczny związany z produkcją włókien syntetycznych, farmaceutyków czy też przemysł włókienniczy są ważne dla gospodarki kraju i stanowią około jednej czwartej wartości jaka jest przedstawiana przez całości produkcji przemysłowej. Również ważnym aspektem przemysłowym Egiptu są złoża ropy naftowej, ponieważ po jej wydobyciu nie tylko zaspokaja ona potrzeby mieszkańców Egiptu, ale jest też ważnym towarem eksportowym. Ropa naftowa oraz fosforyty pochodzą głównie ze złóż umiejscowionych na półwyspie Synaj oraz w okolicy Zatoki Sueskiej i Pustyni Zachodniej. W oparciu o zasoby ropy naftowej w Egipcie rozwinął się przemysł petrochemiczny. Największymi ośrodkami przemysłu petrochemicznego są : Asjut, Suez i Aleksandria. Przemysł przetwórczy istnieje głównie w celcie Nilu, gdzie znajduje się kombinat metalurgiczno-koksowniczy o wyjątkowej wielkości i znaczeniu dla państwa i jego mieszkańców. Również zagraniczne firmy, często wybierają Egipt na miejsce swoich montowni, gdzie znajdują zatrudnienie osoby mieszkające na terenie kraju. Warto wspomnieć także o Kanale Sueskim, który odgrywa dość znaczącą rolę w gospodarce Egiptu. Jednak największe wpływy do budżetu państwa to mimo wszystko wpływy z turystyki.