Konserwatywny podział ról

Konserwatywny podział ról

Wyjeżdżając do Egiptu winniśmy pamiętać, że mimo iż kraj wygląda w miarę nowocześnie, to jednak porządek tutaj jest bardziej konserwatywny oraz ścisłe ustalony. Tak samo jest z moralnością – jest ona silnie przestrzegana, o wiele bardziej patrzy się na nią niż w krajach Zachodnich. Widać to nie tylko wśród muzułmanów, ale również i pośród chrześcijan koptyjskich, którzy mają bardziej surowe zasady niż zachodni. Różnice są bardzo widoczne, szczególnie w życiu rodzinnym, pozycji kobiety (zarówno w rodzinie, jak i całym społeczeństwie czy też religii. Obowiązuje ścisły podział wielu aspektów według płci. Segregację widzimy w meczetach, kościołach koptyjskich czy też środkach transportu. Niestety, o ile kraje zachodnie nie narzucają swoich zwyczajów imigrantom, o tyle osoby przyjeżdżające do takiego kraju muszą również działać według tych określonych zasad. Okazuje się, że niektórym nawet całkiem się to podoba – podział według płci chwalą sobie kobiety, jeżeli chodzi o publiczne środki transportu. Podział obejmuje kobiety z dziećmi oraz bez dzieci i mężczyzn. Reguły nie są trudne – na przykład w meczecie kobiety siedzą po prawej, a mężczyźni po lewej stronie. W środkach transportu kobiety zajmują przednie miejsca. Coraz więcej kobiet w Egipcie odczuwa jednak potrzebę zerwania z tradycyjnym pojęciem roli kobiety. Zmiany w tym zakresie zachodzą jednak bardzo powoli. Prawdopodobnie jeszcze dużo wody upłynie w Nilu, zanim sytuacja kobiet w Egipcie będzie przypominała sytuację kobiet z Europy. Zmiany na tym polu zachodzą w Egipcie bardzo wolno. Z czasem jednak na pewno się zmienią.