Kilka słów na temat ludności

Kilka słów na temat ludności

Ludność na każdym kontynencie jest dość odmienna. Bierze się tu pod uwagę naprawdę wiele czynników. Jak natomiast wygląda to na kontynencie Afrykańskim? Dokładnie w Egipcie? Przede wszystkim największą część stanowią arabscy Egipcjanie, bo praktycznie dziewięćdziesiąt procent całej populacji. Wyróżnia się także tak zwanych Koptów, czyli chrześcijan, którzy mają znacznie mniejszy udział, ale dość zauważalny. Jest to grupa, dla której charakterystyczną cechą jest wytatuowany na ręce krzyż. Choć określa się ich mianem chrześcijan znacznie się od nas różnią chociażby założeniem, iż to Marek Ewangelista jest założycielem owej wspólnoty. Egipt określa się mianem jednego z najbardziej zaludnionych krajów Afryki, z którymi mamy do czynienia. Rozmieszczenie jednak ludności jest dość nierównomierne. Znaczny wpływ ma tu przede wszystkim Nil, czyli główne źródło utrzymania oraz życia. Populacja osiedla się przede wszystkim w jego delcie tym samym powodując, iż niektóre obszary nie są absolutnie zamieszkałe. Dość zauważalny jest także wskaźnik urbanizacji na terenie Egiptu. Prawie połowa całej ludności zamieszkuje, bowiem miasta. Przyglądając się nadal całemu ogółowi należy przyznać, iż jest dość wysoka żywotność, która wynosi około siedemdziesięciu lat. To dość pokaźna średnia na tle innych państw.