Czarna Ziemia

Czarna Ziemia

Starożytny Egipt jest kolebką rozwoju cywilizacji pod wieloma względami, o czym świadczy powstanie różnorodnych urządzeń pomocnych w życiu codziennym. Osiągnięcia naukowe zawdzięczamy mieszkańcom tego państwa, które od ponad trzech i pół tysiąca lat stanowiło początek dla udoskonalenia określonych wynalazków służących dobru ludzkiemu. Walory kultury egipskiej możemy zauważyć w budowanych świątyniach na cześć bogów, od których zależało przeznaczenie każdego obywatela Egiptu. Miejsca kultu były czczone z niezmierzona godnością zaś kapłani będący pośrednikami dla składających ofiary ludzi, nieśli modlitwy do bogów, którym także winni byli posłuszeństwo. Dzięki corocznym regularnym wylewom rzeki Nil, Egipcjanie potrafili określić czasy korzystne dla wysokich plonów, pochodzących z rolnictwa. Nawadnianie gleby stawały się żyzne, co sprzyjało korzystnym warunkom dla wzrostu roślin. Nadwyżki pożywienia dla mieszkańców Egiptu stanowiły zapasy dla okresów panującego nieurodzaju lub eksportowane do innych krajów stanowiły źródło dochodu dla skarbu państwa. Od początku czwartego tysiąclecia i pod koniec tego okresu wykorzystywano łodzie żaglowe w celu eksploatacji surowców po rzece Nil i zdominowanie zasobów miedzi w celu jej dalszej obróbki. Wówczas wprowadzono pismo hieroglificzne, które w 1822 roku zostało przetłumaczone przez Jeana – Franqois Champlliona, któremu zawdzięczamy odkrycie historii starożytnego Egiptu.