Coś ciekawego, czyli historia hieroglifów

Coś ciekawego, czyli historia hieroglifów

Jak wiadomo pismo, którym obecnie się posługujemy było wynalezione stosunkowo niedawno. Nie wszystkie ludy, które poprzedzały nas swoim bytem posługiwały się w ten sam sposób. Choć ich technika była dość bardziej w tyle to oni również posiadali swój język pisany. Do najstarszej formy przekazu wprost ze Starożytnego Egiptu należą hieroglify. Sama ich nazwa pochodzi jednak z greckiego i oznacza święte znaki. Znaki były zapisywane zazwyczaj w kolumnach od góry do dołu, zdarzało się jednak, że były one także spisywane od prawej do lewej lub od lewej do prawej. Wiadomości, które przekazywali sobie starożytni Egipcjanie spisywane były na kamiennych tablicach. Do pisania natomiast używano trzciny. Oprócz alfabetu owe ludy posiadały także swój sposób na zapisywanie licz. Ciekawostką, która dotyczy Egipcjan żyjących w starożytności jest to, iż to im przypisuje się zasługę wynalezienia systemu dziesiętnego, którym posługujemy się do dzisiejszego dnia. W przypadku hieroglifów używano także znaków fonetycznych, które miały naprawdę duże znaczenie. Historia Egiptu jest naprawdę zaskakująca i warto przyjrzeć się jej z każdej strony. Język, którym posługiwały się dawne ludy w dzisiejszych czasach jest również wykorzystywany, jako atrakcja turystyczna dla napływających ludów, którzy są tego niezmiernie ciekawi.