Chrześcijaństwo w Egipcie

Chrześcijaństwo w Egipcie

Chrześcijaństwo jest religią dominującą na całym świecie. Oczywiście istnieją przeróżne odłamy, które znacznie różnią się poglądami, ale posiadają także cechy wspólne. Również Egipt jest takim miejscem, gdzie możemy napotkać chrześcijan. Trzeba jednak uwzględnić, iż stanowią oni mniejszość religijną. Aż dziewięćdziesiąt procent ludności egipskiej to muzułmanie, jedyne pozostałe dziesięć to chrześcijanie. Choć w kraju tym możliwe jest posiadanie odmiennej religii nie napotyka się to z dobrym odbiorem, a także sprawia, iż ludzie pochodzący z takiej wiary mają bardzo wiele ograniczeń, które zawarte są chociażby w konstytucji tego afrykańskiego państwa. Założenie owej instytucji przypada prawdopodobnie już na pierwszy wiek naszej ery, a za założyciela uważany jest Marek Ewangelista. Zdarza się, że także wyznawcy islamu przechodzą na odmienne wyznanie, lecz jest to równoważne z utraceniem wszelkich praw przez takie osoby. Niska tolerancja w obrębie Egiptu nie jest niczym zadziwiającym, od zawsze tak było i prawdopodobnie przez długi czas się to również nie zmieni. To czynnik, który przede wszystkim sprawia, iż chrześcijanie czy też inne mniejszości religijne boją się podjąć decyzję o osiedleniu się na terenie Egiptu. Liczne prześladowania oraz szykany są tutaj bardzo często odczuwalne.