Arabska Republika Egiptu

Arabska Republika Egiptu

Arabska Republika Egiptu (taka jest oficjalna nazwa Egiptu) położona jest w Afryce północno-wschodniej. Kraj ten jest krajem o bardzo długiej, sięgającej czasów przed naszą erą, historii. Dolina i delta Nilu, który jest największa rzeką przepływającą przez Egipt, to tereny na których istniała bardzo rozwinięta cywilizacja starożytnego Egiptu. Początki cywilizacji starożytnego Egiptu datuje się na około 3500 przed naszą erą. Egipt jest państwem, które dzieli się na 27 muhafaz, które są odpowiednikiem europejskich prowincji. Dalszy podział administracyjny kraju obejmuje okręgi, wsie oraz miasta. Największym miastem Egiptu, które jednocześnie pełni rolę stolicy Arabskiej Republiki Egiptu jest Kair. Liczba mieszkańców Egiptu wynosi ponad 82 miliony. Wśród mieszkańców Egiptu praktycznie 90 % mieszkańców jest Fellahami, czyli arabskimi Egipcjanami. Są oni wyznawcami islamu. Na terenie Egiptu Koptowie, wyznawcy religii chrześcijańskiej. Wspólnota koptyjska liczy około 8 mln. W gospodarce Egiptu ważne miejsce zajmuje rolnictwo oraz wpływy z turystyki. Duże znaczenie odgrywa również ropa naftowa oraz fosforyty. Są to surowce mineralne odgrywające znaczącą rolę dla gospodarki kraju. W 2011 doszło w Egipcie do rewolucji. Rewolucja ta na bardzo krótki okres czasu odstraszyła turystów do wyjazdów do Egiptu. Kiedy jednak sytuacja w Egipcie powróciła do normy powrócili do niego także turyści. Arabska Republika Egiptu jest tak różnorodnym i bogatym krajem, że szkoda byłoby, gdyby pewnego dnia okazało się, że z przyczyn politycznych nie możliwe jest zwiedzanie i wypoczywanie w tym kraju. Byłaby to szkoda nie tylko dla mieszkańców Egiptu, ale także dla turystów.